Όροι Χρήσης

To vitamines & iamata είναι η ιστοσελίδα που περιγράφει τις υπηρεσίες που διατίθενται προς εσάς υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (οι "Όροι και Προϋποθέσεις"). Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι, χωρίς περιορισμούς ή τροποποιήσεις, δεσμεύεστε από τους Όρους και Προϋποθέσεις, αναπόσπαστο μέρος των οποίων συνιστά η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων οι οποίοι έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία και τις αρχές του δικαίου. Κατά την πρόσβαση σε ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με τους Όρους και Προϋποθέσεις και τις ειδικές προειδοποιήσεις ή οδηγίες πρόσβασης ή χρήσης που αναρτώνται σε αυτήν. Υποχρεούστε να ενεργείτε πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη. Δεν δύνασθε να προβαίνετε σε οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση της Ιστοσελίδας, καθώς και του περιεχομένου ή των υπηρεσιών που εμφανίζονται σε αυτήν, και δεν δύνασθε να βλάπτετε με οποιονδήποτε τρόπο την ακεραιότητα ή λειτουργία της. Εάν παραβιάζετε, από δόλο ή αμέλεια, οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στους Όρους και Προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), θα καθίστασθε υπεύθυνοι για όλες τις απώλειες και ζημίες που θα προκληθούν εξ αυτού του λόγου στo vitamines & iamata, τους συνεργάτες της ή τους παρόχους αδειών. Όλες οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα προορίζονται αποκλειστικά για εκπαιδευτική ή ενημερωτική χρήση. Οι ανακοινώσεις και τα προϊόντα δεν έχουν σκοπό τη διάγνωση, θεραπεία, ίαση ή πρόληψη οποιασδήποτε κατάστασης ή ασθένειας, για τα οποία, σε κάθε περίπτωση, οφείλετε να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με τη φύση ή την προτεινόμενη χρήση των προϊόντων μας, μπορείτε να μας αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου vitamines.iamata@gmail.com

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Ιστοσελίδα ανήκει στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία "Ι. ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΜΟΝ. ΙΚΕ.", που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη στην διεύθυνση Καθ. Αντ. Κεραμοπούλου 5, ΤΚ 54622, Ελλάδα, με Α.Φ.Μ. 801617976, Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Το vitamines & iamata είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που διέπει ομοίως την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα.

Περιορισμός ευθύνης

Κατά την περιγραφή των προϊόντων μας στην Ιστοσελίδα, προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο ακριβείς γίνεται. Πλην όμως, στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, δεν εγγυόμαστε ότι οι περιγραφές των προϊόντων, τα χρώματα ή άλλο περιεχόμενο που διατίθεται στην Ιστοσελίδα είναι πάντοτε ακριβή, πλήρη, αξιόπιστα, ενημερωμένα ή ότι δεν περιέχουν λάθη.

 Το ενημερωτικό περιεχόμενο του vitamines & iamata, το οποίο αποτελείται από κείμενα, φωτογραφίες και βίντεο αντλείται από έγκυρες πηγές και αφού επεξεργαστεί από εξειδικευμένο και επιστημονικό προσωπικό αναρτάται στον δικτυακό τόπο. Το vitamines & iamata καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το υλικό αυτό να είναι έγκυρο και χρηστικό, χωρίς ωστόσο να ευθύνεται για οποιαδήποτε ανακρίβεια ή λανθασμένης ενημέρωση που προέρχεται από το εν λόγω υλικό.  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί  οποιοδήποτε σχετικό πρόβλημα καλούνται οι χρήστες να ενημερώσουν άμεσα το vitamines & iamata ώστε να ελέγξει και να διορθώσει το υλικό.

   Το πληροφοριακό υλικό που είναι αναρτημένο στο vitamines & iamata όπως και οποιαδήποτε συμβουλευτική υπηρεσία παρέχεται μέσω τηλεφώνου, ή μέσω των καναλιών ανταλλαγής μηνυμάτων από έμπειρους και εξειδικευμένου επιστήμονες, έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις ιατρικές συμβουλές και γνωματεύσεις . Σε περίπτωση δε, που ο χρήστης ακολουθεί ιατροφαρμακευτική αγωγή ή είναι έγκυος,  θα πρέπει, πριν από την χρήση οποιουδήποτε διατροφικού σκευάσματος να πάρει την έγκριση του θεράποντος  ιατρού του.

 

 Παρενέργειες προϊόντων

   Το vitamines & iamata δεν φέρει ευθύνη σε καμία περίπτωση για τυχόν παρενέργειες των προϊόντων λόγω μη ενδεδειγμένης χρήσης ή υπερδοσολογίας ή δυσανεξείας του χρήστη ή αλληλεπίδρασης με άλλο σκεύασμα. Επίσης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση αναποτελεσματικού ή ελαττωματικού προϊόντος.  Στην τελευταία περίπτωση η ευθύνη του vitamines & iamata περιορίζεται στην αντικατάσταση του προϊόντος σύμφωνα με τους αντίστοιχούς όρους και προϋποθέσεις επιστροφής.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Σας παρέχουμε την περιορισμένη, αμετάκλητη και μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της Ιστοσελίδας. Αυτή η περιορισμένη άδεια δεν συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα:(α) Να πλαισιώσετε ή χρησιμοποιήσετε τεχνικές πλαισίου προκειμένου να περιορίσετε την Ιστοσελίδα ή μέρος αυτής,(β) Να τροποποιήσετε ή κατεβάσετε (download) την Ιστοσελίδα ή το Περιεχόμενο (με εξαίρεση την αποθήκευση σε κρυφή μνήμη (caching) ή όπως απαιτείται για την ανάγνωση της Ιστοσελίδας),(γ) Να κάνετε οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας ή του Περιεχομένου πέραν της προσωπικής χρήσης,(δ) Να δημιουργήσετε οποιοδήποτε παράγωγο έργο βάσει της Ιστοσελίδας ή του Περιεχομένου,(ε) Να κάνετε χρήση οποιουδήποτε meta tag ή άλλου "κρυφού κειμένου" (hidden text) με τη χρήση της επωνυμίας μας ή των σημάτων ή να κάνετε άλλη χρήση των σημάτων ή(στ) Να κάνετε χρήση αυτοματοποιημένου λογισμικού (software robots), spiders, crawlers ή άλλου παρόμοιου εργαλείου συλλογής και εξαγωγής δεδομένων ή να προβείτε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που δύναται να επιβαρύνει υπερβολικά την υποδομή μας. Επίσης, σας παρέχουμε την περιορισμένη, αμετάκλητη και μη αποκλειστική άδεια δημιουργίας ζεύξης υπερκειμένου (hyperlink) στην κεντρική σελίδα της Ιστοσελίδας μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Μία ιστοσελίδα που συνδέεται με την Ιστοσελίδα:(α) Δύναται να συνδέεται με το Περιεχόμενο χωρίς να το αντιγράφει.(β) Δεν συνεπάγεται έγκριση εκ μέρους μας της εν λόγω ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών ή προϊόντων της,(γ) Δεν δύναται να παρερμηνεύει τη μεταξύ μας σχέση,(δ) Δεν δύναται να περιέχει περιεχόμενο που μπορεί να θεωρηθεί ακατάλληλο, άσεμνο, προσβλητικό ή αμφιλεγόμενο. Δύναται να περιέχει μονάχα νόμιμο περιεχόμενο και κατάλληλο για όλες τις ηλικίες,(ε) Δεν δύναται να σκιαγραφεί εμάς ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας με λανθασμένο, παραπλανητικό, υποτιμητικό ή κατ’ άλλο προσβλητικό ή επιλήψιμο τρόπο, ή να μας συνδέει με ανεπιθύμητα προϊόντα, υπηρεσίες ή απόψεις,(στ) Δεν δύναται να κάνει χρήση οποιουδήποτε σήματος και(ζ) Δεν δύναται να συνδέεται με οποιαδήποτε σελίδα της Ιστοσελίδας πέραν της κεντρικής. Κατά τη διακριτική μας ευχέρεια μπορούμε να ζητάμε από εσάς την αφαίρεση οποιουδήποτε συνδέσμου με την Ιστοσελίδα, κατά, δε, τη λήψη του σχετικού αιτήματος, εσείς οφείλετε αμέσως να αφαιρέσετε τον εν λόγω σύνδεσμο.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς συνεπάγεται τη λήξη της περιορισμένης άδειας που αναφέρεται σε αυτή την ενότητα, με την επιφύλαξη παντός άλλου νομίμου δικαιώματος προβλεπομένου από το εφαρμοστέο δίκαιο ή τους Όρους και Προϋποθέσεις.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που διατίθενται στην Ιστοσελίδα διέπονται από τους Όρους και Προϋποθέσεις, περιλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με κάποιο από αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, όπως διαθεσιμότητα και χαρακτηριστικά των προϊόντων, και κάθε άλλη σχετική πληροφορία είναι διαθέσιμη στη σελίδα προϊόντων.

Σε περίπτωση που κάποιο τεμάχιο δεν είναι διαθέσιμο, αυτό θα εμφανίζεται ως «μη διαθέσιμο» στη σελίδα προϊόντος. Δυστυχώς, δεν μπορείτε να προσθέσετε τεμάχια που δεν είναι διαθέσιμα στο Καλάθι σας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ένα προϊόν μπορεί να εμφανίζεται ως διαθέσιμο κατά την υποβολή της παραγγελίας σας και ως εξαντλημένο κατά την διάρκεια επεξεργασίας της παραγγελίας σας. Ωστόσο, εάν ένα τεμάχιο είναι διαθέσιμο κατά την υποβολή της παραγγελίας σας και έχει ξεπουληθεί κατά την επεξεργασία της παραγγελίας σας, θα σας ειδοποιήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η παραγγελίας δεν θα ολοκληρωθεί και ότι η πιστωτική σας κάρτα δεν θα χρεωθεί. Εάν έχετε οποιαδήποτε άλλη απορία σχετικά με μη διαθέσιμα τεμάχια, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το vitamines & iamata μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο vitamines.iamata@gmail.com

Όλες οι τιμές που εμφανίζονται για διαθέσιμα προϊόντα στο Site συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ (όπου εφαρμόζεται) ως ισχύει και δεν συμπεριλαμβάνουν έξοδα αποστολής. Το συνολικό ποσό της παραγγελίας σας αντιστοιχεί στο κόστος των παραγγελθέντων προϊόντων συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και έξοδα αποστολής, ως ορίζεται παρακάτω στην Πολιτική Αποστολής.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε ένα προϊόν ή να κάνετε χρήση ορισμένων υπηρεσιών του Site, πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό σε εμάς. Προκειμένου να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό κάντε κλικ εδώ και συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία με τα προσωπικά σας στοιχεία. Όλες οι πληροφορίες που παρέχετε περιορίζονται σε ό,τι είναι απολύτως αναγκαίο και ανάλογο και θα διαχειριστεί σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Εισάγοντας οποιαδήποτε πληροφορία στο Site, δηλώνετε και εγγυάσθε ότι:

(α) είστε άνω των 18 ετών, (β) χρησιμοποιείτε την αληθινή σας ταυτότητα, (γ) παρέχετε μόνο αληθείς, ακριβείς, εν ισχύ και πλήρεις πληροφορίες και (δ) θα διατηρήσετε και θα ενημερώνετε άμεσα τις πληροφορίες που παρέχετε προκειμένου να παραμένουν αυτές αληθινές, ακριβείς, εν ισχύ και πλήρεις ανά πάσα στιγμή.

Επίσης, συμφωνείτε να διατηρήσετε την εμπιστευτικότητα του λογαριασμού σας καθώς και των κωδικών σας για την χρήση και πρόσβαση στο Site ή οποιοδήποτε μέρος αυτού και συμφωνείτε να μην επιτρέπετε σε άλλα πρόσωπα να χρησιμοποιούν το όνομα(τα) ή τον κωδικό(ούς) σας. Θα είστε υπεύθυνος για κάθε πράξη που λαμβάνει χώρα μέσω του λογαριασμού ή κωδικού σας. Δεν έχουμε και δεν θα έχουμε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί από την αδυναμία σας να συμμορφωθείτε προς τις παρούσες υποχρεώσεις. Κάθε πληροφορία που παρέχετε σε εμάς θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε ένα όνομα χρήστη ή έναν κωδικό ή εάν αντιληφθείτε κάποια απώλεια, κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση ονόματος χρήστη ή κωδικού, παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε άμεσα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράφουμε ή να τροποποιούμε οποιοδήποτε όνομα χρήστη ή κωδικό ανά πάσα στιγμή και για κάθε αιτία. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνούμαστε την υπηρεσία και/ή να απενεργοποιούμε λογαριασμούς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε περίπτωση που παραβιάσετε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή σε περίπτωση που κρίνουμε ότι είναι προς όφελος του vitamines & iamata να ενεργήσει κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Ως εγγεγραμμένο μέλος θα λάβετε αποκλειστικά προνόμια διαθέσιμα μόνο αγοράζοντας online όπως:

(α) Αποκλειστικές Προσφορές που επιφυλάσσονται μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη μας,

(β) Κατάλογο Προτιμήσεων ο οποίος περιέχει όλα τα αγαπημένα σας προϊόντα vitamines & iamata, τα οποία διατηρούμε στο αρχείο σας για μελλοντικές επισκέψεις και αγορές,

(γ) Ειδοποίηση για τα νέα του vitamines & iamata μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος,

(δ) Γρήγορη Πληρωμή (check out) που συνεπάγεται την αποθήκευση των στοιχείων χρέωσης και αποστολής για μελλοντικές παραγγελίες, και

(ε) Ιστορικό Παραγγελιών που σας επιτρέπει να ελέγχετε τις πληροφορίες προηγούμενων παραγγελιών σας και την κατάσταση αυτών καθώς και να προβαίνετε σε επανα-παραγγελία από προηγούμενες αγορές. Προκειμένου να συμβουλευτείτε το ιστορικό των παραγγελιών σας πρέπει να επισκεφθείτε την ενότητα «Ο Λογαριασμός μου» (My Account) ως εγγεγραμμένος χρήστης και να επιλέξετε το «Ιστορικό Παραγγελιών» (Order History) από το αριστερό τμήμα της μπάρας επιλογών.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγραφείτε από οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς ή από την παραλαβή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (emails) από εμάς τροποποιώντας το προφίλ σας (Your Profile) από την ενότητα «Ο Λογαριασμός μου»  (My Account) ή απλώς κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο διαγραφής (unsubscribe) στο κάτω μέρος ενός ηλεκτρονικού μηνύματος που σας αποστείλαμε.

Δικαιώματα καταναλωτή

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

 

 

5. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Το vitamines & iamata θέτει σε προτεραιότητα την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Η προστασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία του Ν. 2472/97, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 3471/2006 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 (GDPR). 

 

 

6.  Πολιτική Cookies

7.   To vitamines & iamata cookies για την καλύτερη λειτουργία τους ηλεκτρονικού καταστήματος, την κατανόηση των αναγκών σας και την παροχή μιας πιο ολοκληρωμένης υπηρεσίας.

 

ΨΩΝΙΖΟΝΤΑΣ ONLINE

Είναι εύκολο, πρακτικό και ασφαλές να ψωνίζετε online. Απλώς επιλέξτε το προϊόν που επιθυμείτε να αγοράσετε, την επιθυμητή ποσότητα, μέγεθος ή απόχρωση και κάντε κλικ στο κουμπί «Τo Καλάθι σου». Όταν ολοκληρώσετε τις αγορές σας κάντε κλικ στο κουμπί «Ολοκλήρωση Αγορών» και ακολουθήστε τις οδηγίες για την πληρωμή και ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Παρακαλώ σημειώστε ότι μπορείτε να αλλάξετε το περιεχόμενο ή να τροποποιήσετε τις ποσότητες των τεμαχίων στο καλάθι με τα ψώνια σας έως ότου κάντε κλικ στο «Αποστολή Παραγγελίας», μετά την οποία η παραγγελία σας θα επεξεργαστεί. Κατόπιν υποβολής της παραγγελίας σας, μία σελίδα επιβεβαίωσης θα εμφανιστεί  και θα σας παρασχεθεί ο αριθμός της παραγγελίας σας. Θα λάβετε επίσης ένα ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης αμέσως μόλις υποβάλετε την παραγγελίας σας (παρακαλούμε ελέγξτε τον φάκελο εισερχομένων και τον φάκελο junk mail). Εάν το μήνυμα επιβεβαίωσης δεν παραληφθεί εντός 24 ωρών από την υποβολή της παραγγελία σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για υποστήριξη.

ΜΕάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή ανησυχία κατά την υποβολή της παραγγελία σας ή εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για προηγουμένως υποβληθείσες παραγγελίες, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο vitamines.iamata@gmail.com χρησιμοποιώντας τον αριθμό παραγγελίας σας.